Afschaffing BTW kwartaalvoorschotten

Afschaffing BTW kwartaalvoorschotten

Wie per kwartaal een BTW aangifte moet indienen en daarbij BTW verschuldigd is aan de staat, is
wettelijk ook verplicht om 1/3e van dit verschuldigd bedrag uiterlijk de 20e van de tweede en de derde
maand van het kwartaal als voorschot te storten aan de BTW administratie. Deze voorschotregeling vervalt vanaf 01 april 2017. De kwartaalvoorschotten van 20/02/2017 en 20/03/2017 moesten wel nog
betaald worden.

Let op
Vanaf kwartaal 2/2017 zult u op uw BTW brief dus geen vermelding meer zien staan van te betalen
voorschotten. Dit betekent wel dat bij de afrekening na kwartaal 2, begin juli, het te betalen bedrag aan
BTW mogelijks een stuk hoger zal zijn. De voorschotten worden immers niet meer in mindering gebracht, aangezien deze niet betaald worden. (Het staat u nog steeds vrij om wel voorschotten te betalen, maar de administratie heeft ons meegedeeld dat dit op heden beter niet gedaan wordt, omdat men niet zeker is dat hun computersysteem dit correct zal verwerken).
Houd er dus steeds rekening mee dat er per kwartaal mogelijks meer BTW zal moeten betaald worden en dat u dit geld dus moet beschikbaar houden op uw bankrekening!

Decembervoorschot
Net zoals bij de maandaangevers, wordt voor de kwartaalaangevers het ‘decembervoorschot’ ingevoerd.
Voor 24 december zult u verplicht zijn om een voorschot aan BTW te betalen. Dit is:
– ofwel het effectief te betalen bedrag van kwartaal 4, tot 24/12/2017. Dus dan moet u zelf uitrekenen
hoeveel BTW u zou moeten betalen;
– ofwel hetzelfde bedrag als kwartaal 3. (Meestal wordt gemakkelijkheid halve dit bedrag genomen.)
U zult dit voorschot, indien van toepassing, vermeld zien staan op uw BTW brief van oktober.