Financiering startende ondernemingen

Er bestaan een aantal fiscaal interessante manieren om een startende onderneming te steunen. In een vroegere nieuwsbrief werd de win winlening al toegelicht. Hieronder wordt de Startlening+ en het systeem van taxshelter verduidelijkt.

Startlening+

Startende ondernemingen krijgen soms van de bank niet (voldoende) kapitaal om hun droom op te starten. PMV (Participatie Maatschappij Vlaanderen) kan hierbij via de Startlening+ een oplossing bieden. De startlening+ is bedoeld voor alle starters (natuurlijke personen en vennootschappen) met zetel in het Vlaams gewest. Starters mogen hun activiteit nog niet langer dan 4 jaar uitoefenen (als zelfstandige in hoofdberoep of als vennoot)

De startlening+ kan gebruikt worden voor de financiering van materiële, immateriële en financiële investeringen. Ook bedrijfskapitaal financieren is mogelijk. Herfinanciering van bestaande leningen kan niet. Volgende activiteiten zijn uitgesloten: transportsector – landbouw – export – tradingactiviteiten.

De lening is een achtergestelde lening van maximaal 4x de eigen inbreng, beperkt tot 100.000 €, op een looptijd van 3 tot 10 jaar. De eigen inbreng mag wel via de bank geleend worden. De intrestvoet is vast (momenteel 3% per jaar). De terugbetaling is maandelijks, maar het eerste jaar moet geen kapitaal terugbetaald worden. (andere opties zijn op aanvraag mogelijk)

Werkzoekenden die beroep doen op de startlening+ hebben extra voordelen :
– looptijd minstens 5 jaar en geen waarborgen
– bij stopzetting kan tot 40.000 € van de lening worden kwijtgescholden mits attest van gebrek aan
leefbaarheid van de activiteit
– recht op werkloosheidsuitkering blijft behouden bij stopzetting binnen de 15 jaar

Tax Shelter

Ouders willen hun kinderen vaak financieel steunen bij de opstart van hun zaak. Een eerste mogelijkheid is de win-winlening, met een fiscaal voordeel in de personenbelasting. Een andere mogelijkheid is het systeem van de Tax Shelter.

Daarbij kopen de ouders een deel van aandelen in de startende vennootschap en krijgen voor deze kapitaalinbreng een belastingvoordeel in de personenbelasting van 30% (voor KMO-vennootschappen) of 45% (voor micro-vennootschappen). Dit is wel een belastingvermindering en geen terugbetaalbaar belastingkrediet dus er moet voldoende belastbaar inkomen zijn in de personenbelasting. De aandelen moeten minstens 48 maanden behouden worden. Daarna kunnen de aandelen opnieuw geschonken worden aan de kinderen, zonder schenkingsrechten.